Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonej w miejscowości Górki.
02.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
27.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
27.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
26.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
26.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
25.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na
terenie Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
18.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Brzozów oraz kreślenia zasad ich udostępniania.
18.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Zimowe utrzymanie ulic i
chodników miejskich w sezonie 2019/2020 r. na terenie miasta
Brzozów polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi.
18.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
18.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się