Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
13.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie własne w
sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w
Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
12.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw
brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Brzozowie.
12.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do
Zarządzenia Nr 236/2016 Burmistrza Brzozowa z dnia 24 listopada
2016 r.
11.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów,
położonych na terenie Gminy Brzozów.
11.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji oraz ustalenia zasad przyznawania środków
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
11.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
11.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie projektu "Przebudowa dróg
gminnych na terenie Gminy Brzozów".
11.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 251/A/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
03.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
03.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się