Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.
26.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.
26.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy
komisji przetargowej.
22.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminów:
gospodarowania środkami publicznymi powyżej kwoty 30 000 euro
oraz ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o
wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro.
22.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej.
20.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Brzozów na rok 2019.
18.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli
doraźnej.
12.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku.
12.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu
kosztów używania przez pracownika samochodu prywatnego w celach
służbowych.
12.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego
ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Brzozów.
12.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się