Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
06.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy
Burmistrza Brzozowa.
02.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
02.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2019
Burmistrza Brzozowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania, organizacji
i zabezpieczenia praz związanych z przeprowadzeniem wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r. w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów.
30.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
30.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy
Brzozów.
30.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie, w
wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.
29.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego
trybu pracy komisji wyborczej do wyborów Zarządu Osiedla Nr 2 w
Brzozowie zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.
29.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do
przyjmowania, przechowywania i analizy oświadczeń majątkowych.
29.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru
końcowego na zadaniu pn.:"Budowa zjazdów z ul. Zdrojowej w
Brzozowie wraz z drogą wewnętrzną - etap I (budowa zjazdu)".
29.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się