Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 269/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru
Inwestycji p.n.: "Modernizacja dróg gminnych Nr 14989, 1555,
1882 w Przysietnicy".
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 268/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania przedstawicieli
Burmistrza Brzozowa do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Brzozowie.
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 267/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Brzozów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych".
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych,
położonych w Grabownicy Starzeńskiej oraz w Brzozowie przy ul.
Poniatowskiego.
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu komunalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Moniuszki 7.
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wykazania lokalu użytkowego
do wynajmu w drodze przetargu.
16.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej.
16.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 115511R w
Brzozowie (ul. Parkowa - ul. Polna)".
16.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia
paliwa płynnego w sprzęcie silnikowym eksploatowanym w
jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Brzozów.
16.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się