Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Zespole Szkół w
Grabownicy Starzeńskiej.
19.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Brzozowie.
19.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
składnicy aktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Brzozów.
19.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
p.n. "Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w
Brzozowie - etap V."
19.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 152/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania oraz
wydawania decyzji w sprawach zasiłków dla opiekunów.
19.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II
publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
motoroweru marki FERRO 102-2.
10.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
08.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
08.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
08.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
08.08.2016 więcej