Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
26.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
26.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka
szkolna".
26.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie wykazania lokalu użytkowego do wynajmu w drodze
przetargu.
26.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu
socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/7.
24.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III
publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
motoroweru marki FERRO 102-2.
19.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu
komunalnego, położonego w Grabownicy Starzeńskiej 396/3.
19.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Zespole Szkół w
Turzym Polu.
19.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Przedszkolu
Samorządowym Nr 1 w Brzozowie.
19.08.2016 więcej