Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 189/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 185/2016 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie określenia liczby i
powołania Zastępcy Burmistrza Brzozowa.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru zadania p.n.:
"wykonanie ciągów pieszych i uzupełnienie nasadzeń roślin
ozdobnych na cmentarzu wojennym w Brzozowie z okresu II wojny
światowej (...)
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
30.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
30.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 181/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów
niektórych szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest gmina Brzozów.
30.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 180/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego budowy
oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 2671 w
Humniskach w 2016 r.
30.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w
Turzym Polu.
30.08.2016 więcej