Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego utwardzenia placu
przy zbiorniku p.poż oraz uzupełnienia poboczy drogi dojazdowej
do OSP w miejscowości Zmiennica.
12.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
12.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów, położonej na terenie Gminy
Brzozów.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 195/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonania
nawierzchni asfaltowych w miejscowościach Brzozów, Zmiennica
oraz Turze Pole.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego modernizacji
dróg wiejskich w Górkach.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie zakupu na mienie komunalne Gminy Brzozów działek Nr
4464/4 i 4464/5, położonych w Starej Wsi.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 2983 i 2868,
położonych w Górkach na mienie komunalne Gminy Brzozów.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych,
podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Brzozowa do
występowania w imieniu Burmistrza Brzozowa.
05.09.2016 więcej