Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
04.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Komisji przetargowej.
30.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia Regulaminów: gospodarowania środkami
publicznymi powyżej 30 000 euro oraz ramowych procedur
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 30 000 euro.
30.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
27.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
27.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu
systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Brzozów
w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej
pk. "Bieszczady 2016".
27.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 183/2016 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości do sprzedaży.
26.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Brzozowa
zmieniające Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia
26 października 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds.
Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025.
26.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na
sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Brzozów.
26.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych,
podpisywania pism i udzielania informacji publicznej.
26.09.2016 więcej