Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
26.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
26.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 219/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
26.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
p.n.: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę gimnastyczną".
26.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolntariacie.
18.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
p.n.: "Rozbudowa szkoły podstawowej w Zmiennicy o salę
gimnastyczną".
18.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliwa płynnego sprzętu
silnikowego eksploatowanego w jednostce ochotniczej straży
pożarnej z terenu Gminy Brzozów.
18.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o
przyznanie nagrody Burmistrza Brzozowa dla nauczycieli i
dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Brzozów.
18.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
18.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego przebudowy drogi
gminnej w Starej Wsi.
10.10.2016 więcej