Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 234/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu
socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/6.
25.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
15.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
15.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia
składników majątkowych w jednostkach i zakładach budżetowych
gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2016 r.
15.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej w
celu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników
majątkowych Urzędu Miejskiego i gminy Brzozów na dzień 31
grudnia 2016 r.
15.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego przebudowy drogi
gminnej w Grabownicy Starzeńskiej.
14.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego przebudowy drogi
gminnej w Grabownicy Starzeńskiej.
03.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie zasad udostępniania lub przekazywania informacji
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w Urzędzie
Miejskim w Brzozowie.
28.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
28.10.2016 więcej
Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Brzozowa
zmieniające Zarządzenie własne nr 204/2014 z dnia 12 grudnia
2014 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
27.10.2016 więcej