Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z
przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz
budową odwodnienia - etap I"
04.07.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: "Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z
przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz
budową odwodnienia - etap I"
29.06.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z
przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz
budową odwodnienia - etap I"
28.06.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Kraszewskiego 8 w Brzozowie".
21.06.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Kraszewskiego 8 w Brzozowie".
13.06.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z
przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz
budową odwodnienia - etap I"
13.06.2017 więcej
Zmiana treści SIWZ
Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Kraszewskiego 8 w Brzozowie.
01.06.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego
na terenie gminy Brzozów.
29.05.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
24.05.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Kraszewskiego 8 w Brzozowie".
23.05.2017 więcej