Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów i
jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów"
15.09.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów" - część I: Przebudowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie
14.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu
sołeckiego na terenie Gminy Brzozów".
13.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej
w Brzozowie"
08.09.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
08.09.2017 więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ
Dotyczy: zakupu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2019 r. na potrzeby obiektów i jednostek
organizacyjnych Gminy Brzozów.
06.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
23.08.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. na potrzeby obiektów i
jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów.
11.08.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z
przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz
budową odwodnienia - etap I"
26.07.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z
przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz
budową odwodnienia - etap I"
20.07.2017 więcej