Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury kultury na terenie gminy
Brzozów
30.01.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenie szkolne - etap II
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie w ramach projektu "Poprawa
stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy
Brzozów"
10.01.2018 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Nazwa zadania: Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i
odpadów zielonych oraz odbieranie i zagospodarowanie
pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości(...)
29.12.2017 więcej
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Nazwa zadania: "Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i
odpadów zielonych oraz odbieranie i zagospodarowanie
pozostałych zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
13.12.2017 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Nazwa zadania: "Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich w
sezonie 2017/2018 r. na terenie miasta Brzozów (odśnieżanie,
zwalczanie gołoledzi)".
17.11.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap II".
15.11.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap II".
09.11.2017 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Nazwa zadania: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap II".
03.11.2017 więcej
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie
ulic i chodników miejskich w sezonie 2017/2018 na terenie miasta
Brzozów.
31.10.2017 więcej