Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji inwestycji p.n. Rozbudowa szkoły Podstawowej w
Zmiennicy o salę gimnastyczną".
29.11.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji inwestycji p. n. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Zmiennicy o salę gimnastyczną".
18.11.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dot. postępowania p.n.: "Opracowanie dokumentacji technicznej
dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 115005 R (ul. Harcerska)
w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń
infrastruktury"
02.11.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej nr 115505 R
(ul.Harcerska) w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem
urządzeń infrastruktury technicznej"
20.10.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
Dotyczy postępowania: "Przebudowa drogi gminnej na działce
gruntowej nr 290 w Grabownicy Starzeńskiej".
04.10.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
Dotyczy postępowania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego z
kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji
p.n. Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Brzozowie
- etap V".
30.09.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej na działce
gruntowej nr 290 w Grabownicy Starzeńskiej".
22.09.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego z
kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji
p.n. Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Brzozowie
- etap V finalny".
22.09.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty. Dotyczy postępowania
p.n.:"Usługa doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia
prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT"
21.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe
Nazwa zamówienia: Usługa doradztwa podatkowego w zakresie
przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń
podatku VAT (...)
12.09.2016 więcej