Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania
p.n. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 887 w
miejscowości Humniska i Turze Pole".
23.03.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie".
22.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie".
10.03.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek".
31.01.2017 więcej
Informacja z otwarcia ofert
Nazwa zamówienia: "Zakup materiałów eksploatacyjnych do
drukarek".
30.01.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zamówienia: "Zakup i dostawa materiałów biurowych na
potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzozowie".
25.01.2017 więcej
Informacja z otwarcia ofert
Nazwa zadania: Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby
Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
24.01.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zadania: "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek".
24.01.2017 więcej
Zmiana treści zapytania ofertowego
Nazwa zadania: "Zakup i dostawa materiałów biurowych na
potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzozowie".
19.01.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: "Zakup i dostawa materiałów biurowych na
potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzozowie".
17.01.2017 więcej