Lista artykułów

Nazwa artykułu
Unieważnienie zapytania ofertowego
Nazwa zadania: "Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zmiennicy".
19.10.2017 więcej
Zapytania i odpowiedzi do postępowania
Nazwa zadania: "Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
19.10.2017 więcej
Zapytania i odpowiedzi do postępowania
na dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
17.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
na dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
12.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej dla
zadania pn.: "Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zmiennicy".
10.10.2017 więcej
Protokół z wyboru wykonawcy
dotyczy : zakupu licencji dostępowej do symulacji komputerowej
Marketplace w ramach projektu "Podniesienie umiejętności
kluczowych gimnazjalistów".
06.09.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
na działce gruntowej nr 8647 w Przysietnicy".
04.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
na zakup licencji dostępowej do symulacji komputerowej
Marketplace w ramach projektu "Podniesienie umiejętności
kluczowych gimnazjalistów".
30.08.2017 więcej
Zapytania i odpowiedzi do postępowania
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
na działce gruntowej nr 8647 w Przysietnicy".
24.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
na działce gruntowej nr 8647 w Przysietnicy".
16.08.2017 więcej