Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n.
"Monitoring miasta Brzozowa".
22.11.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n.:
"Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zmiennicy".
15.11.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
08.11.2017 więcej
Informacja z sesji otwarcia/prezentacji ofert
Nazwa zadania: "Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
07.11.2017 więcej
Zapytania i odpowiedzi do postępowania
Nazwa zadania: "Dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
06.11.2017 więcej
Informacja z sesji otwarcia/prezentacji ofert
Nazwa zadania: "Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zmiennicy".
06.11.2017 więcej
Zapytania i odpowiedzi do postępowania
Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji techniczne dla zadania
pn.: "Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zmiennicy".
31.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
na dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
27.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n.:
"Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zmiennicy"
25.10.2017 więcej
Unieważnienie zapytania ofertowego
na dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
20.10.2017 więcej