Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Brzozów
z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych.
03.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 więcej
28.09.2018 więcej
28.09.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 24 września 2018 r.
24.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 września 2018 r.
19.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Brzozowie.
18.09.2018 więcej
18.09.2018 więcej
Uchwała LVII/537/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów dla
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
17.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Brzozowie.
17.09.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się