Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I oraz Komisarza Wyborczego w Krośnie II
z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
06.09.2019 więcej
Postanowienie Nr 215/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w Gminie Brzozów w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
03.09.2019 więcej
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych
komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz do Parlamentu Europejskiego.
28.08.2019 więcej
Informacja Burmistrza Brzozowa
w sprawie wykazu tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie
Gminy Brzozów, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych, w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
26.08.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.08.2019 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców
niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
16.08.2019 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
16.08.2019 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach
morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
16.08.2019 więcej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej.
16.08.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się