Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Raport z Konsultacji społecznych
dotyczących obszarów rewitalizacji Gminy Brzozów oraz projektu
Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyznaczenia obszaru
rewitalizacji Gminy Brzozów.
02.02.2016 więcej
Rewitalizacja
artykuły z archiwalnej strony BIP
27.01.2016 więcej
123