Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
25 lipca 2016 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
29.09.2016 więcej
Protokół Nr XXIII/2016
z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu 30 czerwca 2016
r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Brzozowie.
29.09.2016 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie dobytej w dniu
20 czerwca 2016 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
08.07.2016 więcej
Protokół Nr XXI/2016
z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu 24 maja 2016 r.
pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Brzozowie.
08.07.2016 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
22 kwietnia 2016 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
25.05.2016 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
31 marca 2016 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
25.05.2016 więcej
Protokół Nr XVIII/2016
z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu 29 lutego 2016
r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Brzozowie.
25.05.2016 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
28 stycznia 2016 r.
02.03.2016 więcej
Protokół Nr XVI/2015
z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu 29 grudnia 2015
r.
02.03.2016 więcej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie
publikowane na archiwalnej stronie BIP.
27.02.2016 więcej
123