Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 15.02.2018 r. - "Budowa drogi " na działkach położonych
w Brzozowie.
19.02.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 12.02.2018 r. - "Rozbudowa, nadbudowa z przebudową
pawilonu szpitalnego "A" dla Szpitala Specjalistycznego w
Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks.
B.Markiewicza".
14.02.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 12.02.2018 r. - "Budowa parkingu dla samochodów osobowych
dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza".
14.02.2018 więcej
Obwieszczenie
dotyczy: Budowy wraz z przebudową sieci gazowej średniego
ciśnienia w m. Grabownica Starzeńska, gm. Brzozów
14.02.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 12.02.2018 r.
12.02.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa w sprawie odstąpienia
konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla: "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest"
02.02.2018 więcej
Obwieszczenie z dnia 01.02.2018r.
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego
drzewa gatunku sosna z terenu nieruchomości nr 3111/4
położonej w Brzozowie.
02.02.2018 więcej
Obwieszczenie z dnia 01.02.2018r.
Obwieszczenie z dnia 01.02.2018r. w sprawie wydania zezwolenia na
usunięcie jednego drzewa gatunku świerk.
02.02.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 2018-01-30
Informacja o wydaniu decyzji Nr 1/18 z dnia 2018-01-30 znak
IGP.6733.2018.GB o ustaleniu lokalizacji inwestycji
02.02.2018 więcej