Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego poprawy
infrastruktury i wyposażenia Zespołu Świetlic Środowiskowych
w Brzozowie.
26.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliwa płynnego pojazdu
samochodowego eksploatowanego w jednostce ochotniczej straży
pożarnej z terenu Gminy Brzozów.
24.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające Zarządzenie własne nr 204/2014 z dnia 12 grudnia
2014 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
23.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu
systemu wykrywania i alarmowania (SWA)na terenie Gminy Brzozów.
23.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w
Brzozowie do dokonywania czynności związanych z
przekształceniem, podpisywaniem, przesyłaniem wniosków (...)
19.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i
udzielania informacji publicznej.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i
udzielania informacji publicznej.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w
Brzozowie przy ul. Mickiewicza 11/9
18.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające Zarządzenie własne nr 204/2014 z dnia 12 grudnia
2014 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
18.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Górkach.
15.05.2017 więcej