Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Brzozowa
Nazwa zadania: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów i
jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów".
21.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego na inwestycji pn.
"Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z przebudową i
zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz budową
odwodnienia - etap I"
15.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
14.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - dotyczy zamówienia
publicznego na zadanie p.n.: "Poprawa stanu infrastruktury
szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów"
08.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów, położonej w miejscowości Stara
Wieś.
08.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru zadania p.n:
"Wykonanie remontu cmentarza wojennego w Brzozowie z okresu II
wojny światowej".
06.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego w ramach projektu
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych
na terenie Gminy Brzozów.
31.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego na inwestycji pn:
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn: "Stabilizacja
osuwiska przy Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej".
29.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu
komunalnego, położonego w Grabownicy Starzeńskiej 396/3.
29.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu
socjalnego, położonego w Brzozowie przy ul. Legionistów 14/7.
29.08.2017 więcej