Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 1817/2,
położonej w Brzozowie na mienie komunalne Gminy Brzozów.
17.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 250/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Nr 1814/2,
położonej w Brzozowie na mienie komunalne Gminy Brzozów.
17.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów położonej w miejscowości Zmiennica
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Brzozowa
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie ulic i chodników
miejskich w sezonie 2017/2018 na terenie miasta Brzozów (...)".
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn.:
"Przebudowa drogi gminnej nr 7263 w Starej Wsi".
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu lokalu
socjalnego, położonego w Brzozowie.
14.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
09.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
09.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
09.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości do sprzedaży.
09.11.2017 więcej