Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność gminy Brzozów położonej w miejscowości Humniska.
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w
Grabownicy Starzeńskiej 242/4.
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność gminy Brzozów położonej w miejscowości Humniska.
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli
wykonania obowiązku przez właścicieli nieruchomości w
zakresie gospodarki ściekowej na terenie gminy Brzozów.
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w gminie Brzozów w roku 2017.
02.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrywania
projektów, których celem jest realizacja zadania własnego
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w gminie Brzozów.
02.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej
własność gminy Brzozów, położonej na terenie gminy
Brzozów.
27.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej.
27.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania dostawa i montaż
sprzętu ICT dla szkół podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów
- wyposażenie pracowni komputerowych.
27.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przyjęcia zweryfikowanego wniosku o zatwierdzenie
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzozów (...)
27.02.2017 więcej