Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
21.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych dla zadania inwestycyjnego.
20.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
12.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie podziału wydziałów na stanowiska w Urzędzie
Miejskim w Brzozowie.
12.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania
projektów, których celem jest realizacja zadania własnego
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w 2017r.
05.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których
celem jest realizacja zadania własnego polegającego na
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie
Brzozów w 2017 roku
05.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
04.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
04.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
04.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
04.07.2017 więcej