Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji przetargowej
21.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji przetargowej.
14.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego.
12.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji przetargowej.
07.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
07.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzozowie do przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
07.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli.
07.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów położonej w miejscowości Zmiennica.
07.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów położonej w miejscowości Zmiennica.
07.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów położonej w miejscowości Turze
Pole.
07.04.2017 więcej