Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
24.05.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Kraszewskiego 8 w Brzozowie".
23.05.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:
"Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego i
Starostwa Powiatowego".
10.05.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
08.05.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
p.n.:"Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy
Brzozów".
05.05.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego
na terenie gminy Brzozów.
04.05.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego".
26.04.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
25.04.2017 więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ
Nazwa zadania: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego".
21.04.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na
terenie Gminy Brzozów".
21.04.2017 więcej