Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu
indywidualnego/publicznego.
10.10.2017 więcej
Wniosek o lokalizację zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z
drogi publicznej wraz z określeniem warunków technicznych
budowy/przebudowy zjazdu.
10.10.2017 więcej
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
10.10.2017 więcej
Wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
10.10.2017 więcej
Wniosek o wydanie zezwolenia na reklamę
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczenia reklamy, o wydanie zezwolenia na lokalizację
reklamy w pasie drogowym.
10.10.2017 więcej
Wniosek o udostępnienie dworca i przystanków
Wniosek o umożliwienie przez Gminę Brzozów Przewoźnikowi
korzystanie z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych
w Brzozowie.
29.09.2017 więcej