Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
UWAGA - zmiany w naborze na członków do Komitetu Rewitalizacji
05.06.2017 więcej
Ogłoszenie
o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
17.05.2017 więcej
Gminny Program Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016 -
2026
13.04.2017 więcej
Raport z konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata
2016-2026.
14.02.2017 więcej
Raport z konsultacji społecznych
dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
14.02.2017 więcej
Konsultacje społeczne
projektu Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata 2016-2026
oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania
składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
29.12.2016 więcej
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania programu
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu
Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016-2026.
22.12.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 22.12.2016 r.
22.12.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 21.12.2016 r.
22.12.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
projekt - Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata 2016-2026
oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania
składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
22.12.2016 więcej
12