Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 75/81 o pow. 3252 m2 objętej KW
Nr 31978 w Brzozowie.
15.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 1068 o pow. 2500 m2, objętej KW
Nr 51354, położonej w Zmiennicy.
15.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 2719/2 o pow. 417m2, objętej KW
Nr 31978, położonej w Brzozowie.
15.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12, położonego w Brzozowie,
przy ulicy Witosa 15, o łącznej powierzchni użytkowej 35,90
m2.
08.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 1259/13 o pow. 1111 m2, objętej
KW Nr 31978, położonej w Brzozowie.
08.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki nr 1706/9 o pow. 1129 m2, objętej KW Nr
37691, położonej w Górkach.
08.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki nr 1706/8 o pow. 1124 m2, objętej KW Nr
37691, położonej w Górkach.
08.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki nr 1706/7 o pow. 1132 m2, objętej KW Nr
37691, położonej w Górkach.
08.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki nr 1706/6 o pow. 1179 m2, objętej KW Nr
37691, położonej w Górkach.
08.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki nr 1706/5 o pow. 1193 m2, objętej KW Nr
37691, położonej w Górkach.
08.11.2017 więcej