Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka Nr 1678/10 o pow. 503 m2,
objęta KW Nr 31978, niezabudowana, zlokalizowana jest w
centralnej części miasta Brzozów, przy ul. Piastowej.
21.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka Nr 1678/5 o pow. 372 m2,
objęta KW Nr 31978, niezabudowana, zlokalizowana jest w
centralnej części miasta Brzozów, przy ul. Piastowej.
21.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 8350 o pow. 840 m2,
objęta KW nr 36471, położona jest w peryferyjnej części wsi
Przysietnica.
08.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 7514 o pow. 0,1374 ha,
objęta KW nr 38642/1, niezabudowana, położona jest w
peryferyjnej części wsi Stara Wieś.
08.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 4529 o pow. 0,4300 ha,
objęta KW nr 36471/7, położona w Przysietnicy.
08.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 2025 o pow. 1359 m2,
objęta KW nr 36471, położona jest w centralnej części wsi
Przysietnica.
06.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działki nr 201/40, 201/46, 201/47 o
łącznej pow. 6734 m2, objęte KW nr 31978, położone w
pośredniej strefie miasta Brzozowa, przy ul. Legionistów.
06.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Brzozowie
przy ulicy Witosa 15.
06.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 1259/13 o pow. 1111 m2,
objęta KW nr 31978, położona jest w peryferyjnej części
miasta Brzozowa, przy ul. Zdrojowej.
30.08.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 1259/12 o pow. 1342 m2,
objęta KW nr 31978, położona jest w peryferyjnej części
miasta Brzozowa, przy ul. Zdrojowej.
30.08.2017 więcej