Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki nr 1712/9 o pow. 1053 m2, objętej KW nr
31978, położonej w Brzozowie.
12.05.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki nr 2025 o pow. 1359 m2, objętej KW nr
36471, położonej w Przysietnicy.
26.04.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Brzozowie
przy ul. Kazimierzowskiej 2a.
04.04.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości nr 1247 o pow. 2742 m2, objętej KW
nr 28389, położonej w Brzozowie.
15.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Brzozowie
przy ul. Kazimierzowskiej 2a.
01.03.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości nr 2025 o pow. 1359 m2, objętej KW
Nr 36471, położonej w Przysietnicy.
24.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: Działka nr 1247 o pow. 2 742 m2,
objęta KW nr 28389, położona w peryferyjnej części miasta
Brzozowa.
10.02.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości nr 2719/2 o pow. 417 m2, objętej KW
nr 31978, położonej w Brzozowie.
01.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki nr 2025 o pow. 1359 m2, objętej KW nr
36471, położonej w Przysietnicy.
19.01.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Brzozowie
przy ulicy Kazimierzowskiej 2a.
17.01.2017 więcej