Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność gminy Brzozów położonej w miejscowości Stara
Wieś.
06.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
05.08.2016 więcej
Elektroniczna skrzynka podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza
07.01.2016 więcej