Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap I.
29.09.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie nr 311086 - 2016 z dnia 2016-09-21 r. BRZOZÓW:
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZMIENNICY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ
21.09.2016 więcej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy postępowania: Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu
komunalnym w Brzozowie - etap V finalny.
17.08.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Nazwa zadania: Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w
Brzozowie - etap V finalny.
09.08.2016 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy postępowania p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 115536R w
Grabownicy Starzeńskiej".
09.08.2016 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy postępowania p.n.: "Przebudowa drogi gminnej (tzw.
Osiedle Jezuickie) w Starej Wsi".
03.08.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w
Brzozowie - etap V finalny.
27.07.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 115536R w Grabownicy
Starzeńskiej.
08.07.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej (tzw. Osiedle
Jezuickie) w Starej Wsi.
06.07.2016 więcej