Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu ICT dla przedszkoli
gminy Brzozów w ramach projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury
przedszkolnej na terenie gminy Brzozów.
28.11.2016 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
"Rozbudowa szkoły podstawowej w Zmiennicy o salę
gimnastyczną".
28.10.2016 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
"Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę gimnastyczną oraz
dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap I".
27.10.2016 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie p.n.: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap I".
18.10.2016 więcej
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy postępowania: "Rozbudowa szkoły podstawowej w Zmiennicy
o salę gimnastyczną".
12.10.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Dotyczy postępowania: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap I".
10.10.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Dotyczy postępowania: "Rozbudowa szkoły podstawowej w Zmiennicy
o salę gimnastyczną".
05.10.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap I.
29.09.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie nr 311086 - 2016 z dnia 2016-09-21 r. BRZOZÓW:
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZMIENNICY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ
21.09.2016 więcej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy postępowania: Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu
komunalnym w Brzozowie - etap V finalny.
17.08.2016 więcej