Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół
podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów."
02.12.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół podstawowych
i gimnazjów gminy Brzozów."
01.12.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół
podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów w ramach projektu pn.
Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie
gminy Brzozów.
28.11.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu ICT dla przedszkoli
gminy Brzozów w ramach projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury
przedszkolnej na terenie gminy Brzozów.
28.11.2016 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
"Rozbudowa szkoły podstawowej w Zmiennicy o salę
gimnastyczną".
28.10.2016 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
"Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę gimnastyczną oraz
dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap I".
27.10.2016 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie p.n.: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap I".
18.10.2016 więcej
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy postępowania: "Rozbudowa szkoły podstawowej w Zmiennicy
o salę gimnastyczną".
12.10.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Dotyczy postępowania: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap I".
10.10.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Dotyczy postępowania: "Rozbudowa szkoły podstawowej w Zmiennicy
o salę gimnastyczną".
05.10.2016 więcej