Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
ZP.271.1.2017 pn. "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół
podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów".
12.01.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół
podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów - wyposażenie pracowni
komputerowych.
03.01.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół podstawowych i
gimnazjów gminy Brzozów.
19.12.2016 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa
i montaż sprzętu ICT dla przedszkoli gminy Brzozów.
16.12.2016 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie p.n.: Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół
podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów.
08.12.2016 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie p.n.: "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla przedszkoli
gminy Brzozów".
07.12.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla przedszkoli gminy
Brzozów."
02.12.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół
podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów."
02.12.2016 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół podstawowych
i gimnazjów gminy Brzozów."
01.12.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół
podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów w ramach projektu pn.
Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie
gminy Brzozów.
28.11.2016 więcej