Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:
"Remont i przebudowa elementów boiska sportowego Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie przy ul. Legionistów".
14.02.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
"Poprawa infrastruktury i wyposażenia Zespołu Świetlic
Środowiskowych w Brzozowie".
10.02.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:
"Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół podstawowych i
gimnazjów gminy Brzozów - wyposażenie pracowni komputerowych".
01.02.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie p.n.: "Poprawa infrastruktury i wyposażenia Zespołu
Świetlic Środowiskowych w Brzozowie".
01.02.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie: "Remont i przebudowa elementów boiska sportowego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie przy ul.
Legionistów".
31.01.2017 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot. postępowania pn.: "Remont i przebudowa elementów boiska
sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie
przy ul. Legionistów".
24.01.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
dotyczy zadania: "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla szkół
podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów - wyposażenie pracowni
komputerowych".
20.01.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury i wyposażenia Zespołu
Świetlic Środowiskowych w Brzozowie.
16.01.2017 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP.271.8.2016 pn. "Dostawa i montaż sprzętu ICT dla
szkół podstawowych i gimnazjów gminy Brzozów".
12.01.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Remont i przebudowa elementów boiska sportowego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie przy ul.
Legionistów.
12.01.2017 więcej