Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na
terenie Gminy Brzozów".
06.04.2017 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Nazwa zadania: Stabilizacja osuwiska przy Zespole Szkół w
Grabownicy Starzeńskiej.
04.04.2017 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu miasta i gminy Brzozów.
03.04.2017 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego
na terenie gminy Brzozów.
31.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nazwa zadania: Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na
terenie miasta Brzozów w okresie letnim w 2017 r.
31.03.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie gminy Brzozów".
31.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu miasta i gminy Brzozów oraz organizacja i
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
27.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Stabilizacja osuwiska przy Zespole Szkół w
Grabownicy Starzeńskiej.
22.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z terenu miasta i gminy Brzozów (...)
14.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie gminy Brzozów".
14.03.2017 więcej