Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego".
26.04.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
25.04.2017 więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ
Nazwa zadania: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego".
21.04.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na
terenie Gminy Brzozów".
21.04.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
p.n.:"Stabilizacja osuwiska przy Zespole Szkół w Grabownicy
Starzeńskiej".
20.04.2017 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Nazwa zadania: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego".
20.04.2017 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
Nazwa zadania: Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na
terenie miasta Brzozów w okresie letnim w 2017 r.
19.04.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Głęboka modernizacja energetyczna budynku
Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego".
07.04.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: Stabilizacja osuwiska przy Zespole Szkół w
Grabownicy Starzeńskiej.
07.04.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
06.04.2017 więcej