Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o treści złożonych ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn.: "Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu
sołeckiego na terenie Gminy Brzozów".
29.09.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej
w Brzozowie".
26.09.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów i
jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów"
25.09.2017 więcej
Wyjaśnienia treści SIWZ
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej
w Brzozowie".
21.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie w ramach projektu "Poprawa stanu
infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
20.09.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów".
20.09.2017 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Zakup energii elektrycznej dla obiektów i
jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów"
15.09.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: "Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa
ogólnego na terenie Gminy Brzozów" - część I: Przebudowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie
14.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu
sołeckiego na terenie Gminy Brzozów".
13.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zdrojowej
w Brzozowie"
08.09.2017 więcej