Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego z
kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji
p.n. Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Brzozowie
- etap V finalny".
22.09.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty. Dotyczy postępowania
p.n.:"Usługa doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia
prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT"
21.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe
Nazwa zamówienia: Usługa doradztwa podatkowego w zakresie
przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń
podatku VAT (...)
12.09.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania p.n.: "Budowa oświetlenia drogowego przy
drodze gminnej dz. nr 2671 w Humniskach".
15.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: "Budowa oświetlenia drogowego przy drodze
gminnej dz. nr 2671 w Humniskach"
07.06.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej w Humniskach
(Mała Strona) droga do stacji gazowej oraz plac przy szkole
podstawowej".
31.05.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania: "Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach: Przysietnica, Turze Pole, Zmiennica".
24.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej w Humniskach (Mała
Strona) droga do stacji gazowej oraz plac przy szkole
podstawowej.
20.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
Przysietnica, Turze Pole, Zmiennica"
16.05.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania: p.n.: "Przebudowa drogi gminnej na dgr nr
3685/1 w miejscowości Humniska".
12.05.2016 więcej