Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania: "Przebudowa dróg gminnych w
miejscowościach: Przysietnica, Turze Pole, Zmiennica".
24.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej w Humniskach (Mała
Strona) droga do stacji gazowej oraz plac przy szkole
podstawowej.
20.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
Przysietnica, Turze Pole, Zmiennica"
16.05.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania: p.n.: "Przebudowa drogi gminnej na dgr nr
3685/1 w miejscowości Humniska".
12.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa z
przebudową budynku biblioteki publicznej w Brzozowie" w ramach
projektu p.n.: "Poprawa infrastruktury kultury Gminy Brzozów".
05.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej na dgr nr 3685/1 w
miejscowości Humniska".
29.04.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej
na zadanie p.n. "Budowa ulicy Widokowej w Brzozowie".
15.04.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na
zadanie p.n.: "Budowa ulicy Widokowej w Brzozowie".
05.04.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania pn.: "Budowa odcinka oświetlenia ulicznego
przy ulicy Polnej i ulicy Parkowej w Brzozowie".
22.03.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: "Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy
ulicy Polnej i ulicy Parkowej w Brzozowie.
09.03.2016 więcej