Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej nr 115505 R
(ul.Harcerska) w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem
urządzeń infrastruktury technicznej"
20.10.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
Dotyczy postępowania: "Przebudowa drogi gminnej na działce
gruntowej nr 290 w Grabownicy Starzeńskiej".
04.10.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
Dotyczy postępowania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego z
kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji
p.n. Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Brzozowie
- etap V".
30.09.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej na działce
gruntowej nr 290 w Grabownicy Starzeńskiej".
22.09.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego z
kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji
p.n. Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Brzozowie
- etap V finalny".
22.09.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty. Dotyczy postępowania
p.n.:"Usługa doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia
prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT"
21.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe
Nazwa zamówienia: Usługa doradztwa podatkowego w zakresie
przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń
podatku VAT (...)
12.09.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania p.n.: "Budowa oświetlenia drogowego przy
drodze gminnej dz. nr 2671 w Humniskach".
15.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zamówienia: "Budowa oświetlenia drogowego przy drodze
gminnej dz. nr 2671 w Humniskach"
07.06.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej w Humniskach
(Mała Strona) droga do stacji gazowej oraz plac przy szkole
podstawowej".
31.05.2016 więcej