Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
na zakup licencji dostępowej do symulacji komputerowej
Marketplace w ramach projektu "Podniesienie umiejętności
kluczowych gimnazjalistów".
30.08.2017 więcej
Zapytania i odpowiedzi do postępowania
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
na działce gruntowej nr 8647 w Przysietnicy".
24.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
na działce gruntowej nr 8647 w Przysietnicy".
16.08.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej
nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok w miejscowości Grabownica
Starzeńska - etap I"
21.06.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Wykonanie oznakowania poziomego w miejscowości
Brzozów".
20.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania: "Wykonanie oznakowania poziomego w miejscowości
Brzozów".
06.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej
nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok w miejscowości Grabownica
Starzeńska - etap I"
06.06.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Brzozów w roku 2017.
01.06.2017 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Stara Wieś na dz. nr 3315/49, 3317, 3322/1".
29.05.2017 więcej
Informacja z otwarcia ofert
Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Brzozów w roku 2017
24.05.2017 więcej