Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa z dnia 21.12.2016 r.
22.12.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
projekt - Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata 2016-2026
oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania
składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
22.12.2016 więcej
Informacja o konsultacjach społecznych
Programu Rewitalizacji gminy Brzozów na lata 2016-2026.
15.12.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Programu Rewitalizacji gminy Brzozów na lata 2016-2026 oraz
projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu
i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
08.12.2016 więcej
Raport z konsultacji społecznych
dotyczący obszarów rewitalizacji gminy Brzozów oraz projektu
uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyznaczenia obszaru
rewitalizacji gminy Brzozów.
08.11.2016 więcej
Konsultacje społeczne
obszaru kryzysowego i obszaru rewitalizacji.
03.10.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
26.09.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 26.09.2016 r.
26.09.2016 więcej
Raport z Konsultacji społecznych
dotyczących obszarów rewitalizacji Gminy Brzozów oraz projektu
Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyznaczenia obszaru
rewitalizacji Gminy Brzozów.
02.02.2016 więcej
Rewitalizacja
artykuły z archiwalnej strony BIP
27.01.2016 więcej
12