Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Raport z konsultacji społecznych
dotyczący obszarów rewitalizacji gminy Brzozów oraz projektu
uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyznaczenia obszaru
rewitalizacji gminy Brzozów.
08.11.2016 więcej
Konsultacje społeczne
obszaru kryzysowego i obszaru rewitalizacji.
03.10.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
26.09.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 26.09.2016 r.
26.09.2016 więcej
Raport z Konsultacji społecznych
dotyczących obszarów rewitalizacji Gminy Brzozów oraz projektu
Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyznaczenia obszaru
rewitalizacji Gminy Brzozów.
02.02.2016 więcej
Rewitalizacja
artykuły z archiwalnej strony BIP
27.01.2016 więcej
12