Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 08.12.2016 r.
08.12.2016 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie
obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią.
02.12.2016 więcej
Informacja
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych
(...)".
29.11.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 21.11.2016 r.
21.11.2016 więcej
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
z dnia 14 października 2016 r.
14.10.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 26.09.2016 r.
26.09.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 września 2016 r.
20.09.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
03.08.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 20 lipca 2016 r.
27.07.2016 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 czerwca 2016 r.
28.06.2016 więcej
12345